Bugün 04 Ağustos 2021, Çarşamba             


 

Şirket Değerleri

 

Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

 

Temel değerlerimiz;

- Bütünlük ve Etik Davranış - Tarafsızlık - Tüm Bireylere Saygı - Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.

 

Bütünlük ve Etik

• İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.

• Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.

• Açık, anlaşılır ve usulüne uygun düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.

• Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.

• İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.

• Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.

• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.

• Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık

• Profesyonel ve önyargısız hizmet sağlarız.

• Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız.